Petice

Podepište petici!

55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?

ze dne 2. 3. 2020

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

adresovaná:
Premiérovi,
Ministerstvu financí, Ministryni financí
Ministerstvu dopravy, Ministru dopravy
Ministerstvu životního prostředí, Ministru životního prostředí
Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministryni pro místní rozvoj
Radě hl. m. Prahy

My, níže podepsaní občané,
jsme hluboce znepokojeni plánovanými státními investicemi ve výši 55 miliard Kč s cílem zdvojnásobit počet cestujících státního letiště Praha Ruzyně včetně jeho rozšíření o druhou ranvej. Namísto řešení stávajících problémů Česka tento záměr mnohé již dnes závažné problémy prohlubuje.

  • Extrémní nárůst objemu cestujících z dnešních 17 milionů cestujících ročně až na 30 milionů, související nárůst letecké i návazné pozemní dopravy a turistického průmyslu směřují k významnému navyšování emisí skleníkových plynů, hlavní příčiny zničujícího sucha v Česku.
  • Další, navíc takto masivní navyšování počtu turistů přilétajících do Prahy, prohlubuje tlak na hotelizaci bydlení a krizi dostupnosti bydlení, které čelí stovky tisíc obyvatel hlavního města. Turisté dnes tvoří 70% pasažérů letadel v Praze.
  • Případná nová ranvej přivádí neúměrné navýšení hlukové zátěže nově i do rezidenčních oblastí Suchdola, Nebušic a Lysolají. 
  • Další navyšování počtu turistů v Praze je devastační pro veškeré snahy udržet život a trvalé obyvatele v centru Prahy.

Letiště Praha Ruzyně není svou stávající kapacitou ohroženo na fungování, naopak se mu daří snižovat počet přistání a vzletů. I vzhledem k daňovému protěžování letecké dopravy oproti jiným druhům dopravy je velmi ziskové. Pro udržení stávajícího počtu startů a vzletů a pro zvýšení udržitelnosti svého provozu letiště rozhodně novou ranvej nepotřebuje.

55 miliard investovaných do tohoto projektu bude citlivě chybět při řešení: 

  1. bezprecedentního schnutí našich lesů a krajiny
  2. kritického ohrožení biodiverzity v Česku
  3. podfinancovanosti infrastruktury českého školství ve výši kolem 40 miliard korun zejména na periferních Česka
  4. vyvádění 800 000 spoluobčanů z exekuční pasti
  5. modernizace železniční sítě
  6. pomoci pro 300 000 českých domácností, které musí do roku 2022 přestat topit uhlím a přejít na čistý zdroj tepla

Před projektem rozšiřování Letiště Ruzyně varuje řada občanů, odborníků na dopravu, energetiku, klima, udržitelný turismus, městský rozvoj i studentské hnutí za budoucnost Fridays for Future.

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí cílit investice směrem do pražského letiště je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problémy Česka je třeba řešit, nikoliv dále prohlubovat.

Apelujeme tímto na premiéra a ministry, aby tento záměr z výše jmenovaných důvodů přehodnotili a upřednostnili při zacházení s veřejnými prostředky a českou přírodou skutečné potřeby a zájmy naší země.

Vyzýváme zároveň vedení Prahy, aby podniklo veškeré dostupné kroky potřebné ke zrušení letitého záměru rozšíření Letiště Ruzyně. 

Za petiční výbor:

Mgr. Vít Masare, iniciátor kampaně „55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?“ aneb „Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat!“, poradce pro úspory energií a změnu klimatu, spolupředseda pražských Zelených
Ing. Jakub Kutílek, dopravní inženýr, zastupitel Pardubic,
Bc. Anna Gümplová, klimatická aktivistka hnutí Limity jsme my!, místopředsedkyně Zelených, Jihlava,
Ing. Pavel Weber, soukromý podnikatel, zastupitel Prahy 6.

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.